Úvod a historie

Vážení přátelé a příznivci plemene boxer,
vítáme Vás na internetových stránkách naší chovatelské stanice.

Chovatelská stanice OPTIMA GRATA byla založena v roce 1998 jako důsledek zapojení se Václava Novotného do chovatelské činnosti svého otce. Vznikla na základech chovatelských stanic "z Cakle" seniora Vladimíra Novotného a "Sili-tue" jeho bratra Ing. Jaromíra Novotného. Chovatelská stanice OPTIMA GRATA se tak opírá o 36 letou chovatelskou tradici a zkušnosti majitelů.

S novým názvem stanice byl započat chov s novými zvířaty a v novém vpravdě evropském stylu. Bylo provedeno více než 25 zahraničních krytí s velmi pečlivě, uvážlivě a cílevědomě vybíranými plemeníky z Německa, Francie, Belgie, Holandska, Itálie a dokonce i Španělska s následnou přísnou selekcí sledující jako jednoznačný cíl produkci typově vyrovnaných jedinců pocházejících z početných a bezchybných vrhů, se silnou kostrou, správnou anatomickou stavbou těla, hlavou se širokým prostorným čenichem, výbornou a vyrovnanou povahou a v neposlední řadě dobrým zdravím. V našem chovu jsou sledovány a vyhodnocovány i takové zdravotní aspekty, které nejsou v českém chovu boxera povinné. Díky uvedené koncepci se podařilo odchovat velkou řadu kvalitních a několik opravdu špičkových jedinců, čímž se chovatelská stanice OPTIMA GRATA jednoznačně včlenila mezi elitu českého chovu a její odchovy jsou žádány nejen v Čechách, ale i v zahraničí.

Základem našeho chovu byly dvě feny, vrhové sestry Olivia a Ofelia Sili-tue, dcery dnes již legendárního plemeníka a vyjímečného zlepšovatele Plata v.d.Hazenberg, odchované krevní vazbou na Jeroma v.d.Hazenberg z feny Cecil Libox, dcery německého plemeníka Carla v.St.Barbara a středoevropské vítězky Julie z Jiti (2x2 Santos v.Bernsteintal). Témeř všechny pozdější odchovy jsou pak potomky výše uvedených sester v různém generačním stupni. Neméně kvalitní je i vrhový bratr Olivie a Ofelie Olmedo Sili-tue, který však byl pro blízkou příbuznost k našim boxerům nepoužitelný.

Pro sestavování chovných párů jsou, jak již bylo řečeno, voleni plemeníci s předpokládanou nebo prokázanou vysokou chovnou hodnotou, pocházející z promyšlených a cílevědomě vedených chovů, nikoliv pouze podle dosažených titulů a hodnocení z výstav. V celém chovu je mimo jiné hojně využívána krevní linie někdejších mimořádných plemeníků Athose de'L Enfer Vert a Caose dei Cavalieri del Monferrato, které se zejména v posledních letech stávají stále více perspektivní.

Závěrem Vám přejeme příjemnou prohlídku našich stránek. Pokud Vás naši boxeři zaujmou, jsme připraveni na bližší kontakt, podrobnější informace, případně předvedení našich zvířat. Věříme, že jsme schopni uspokojit každého zájemce, jak ty nejnáročnější, tak i ty, kteří chtějí mít svého boxera jen tak pro sebe a na doma.

Václav a Vladimír Novotný

Rodokmeny v části "Galerie" obsahují i fotografie nejvýznamějších předků, kteří jsou označeni podtržením.Zpět na úvodní stránku